دی اریتور آبمون صنعت

دي اريتور یا هوازدا چیست؟

دستگاه هوازدا یا دی اریتور براي حذف گازهایی که سبب ایجاد خوردگی در بویلر می گردند (علی الخصوص گاز اکسيژن و گاز دي اکسيد کربن) از آب تغذيه در ديگ هاي بخار استفاده مي گردد.

دی اریتور آبمون صنعت

عمل جدا سازي گاز اکسيژن و دي اکسيد کربن آزاد در آب تغذیه بویلر، از بروز خوردگي در لوله ها، پمپ ها، بدنه بویلر هاي بخار و خطوط برگشت بخار کندانس شده، پيشگيري مي نماید.

شرایط کار

دستگاه هوازدا یا دی اریتور ممکن است در خلاء شرايط اتمسفريک و يا تحت فشار کار نماید.

 

دی اریتور آبمون صنعت

دی اریتور آبمون صنعت